ارسال درخواست تحویل حضوری نسخه شما توسط Dr68:

به دلیل صرفه جویی در وقت و راحتی شما عزیزان، سرویس همین بغل در داروخانه DR68 راه اندازی گردید. در این سرویس شما میتوانید نسخه های خود را برای داروخانه ارسال کنید و سپس بسته حاوی دارو و ... خود را در آدرس مد نظرتان دریافت کنید.